Loading...

XXIV Ogólnopolska Biesiada Literacka - 2024-02-05

Uprzejmie informujemy, że XXIV Ogólnopolska Biesiada Literacka odbędzie się, jak zwykle w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 w dniu 2 marca 2024 roku – początek o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski – do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych Gości, miłośników żywego słowa, zachęcamy do współbiesiadowania.
Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory, proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów (w trzech egzemplarzach) pod adres OIL: 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 oraz koniecznie także w formie elektronicznej na adres: biuro@oil.lodz.pl najpóźniej do 15 lutego 2024 roku.
W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3 – 5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

Wszelkich informacji udzieli Dyrektor Biura OIL w Łodzi Iwona Szelewa, tel. 42/ 683 17 01