Loading...

Zaproszenie na obchody Jubileuszu 50-lecia Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej w Białymstoku - 2022-05-24

Komisja Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku zaprasza na uroczystość obchodów
Jubileuszu 50-lecia Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w Auli Magna Pałacu Branickich przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.
Patronat Honorowy obchodów Jubileuszu objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dr n. med. Henryk Grzesiak.
Współorganizatorem spotkania jest Komisja Kształcenia ORL w Białymstoku. Sponsorami obchodów Jubileuszu są: ChM sp. z o.o. oraz MEDIF Dentistry sp. z o.o.