Loading...

Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - 2024-04-04

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca lekarzy do ubiegania się o powołanie w skład Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W jego skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny – lekarze oraz osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne, doświadczeni praktycy, często prowadzący także działalność naukową i dydaktyczną. Zadaniem Zespołu jest wydawanie niezależnych opinii wskazujących czy zgłoszona do Rzecznika sprawa, opisana we wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, wynika ze zdarzenia medycznego, wraz z określeniem skutków tego zdarzenia.

W chwili obecnej najbardziej poszukiwani są eksperci posiadający specjalizacje lekarskie:

 • choroby wewnętrzne,
 • kardiologia,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • neurochirurgia,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna sądowa,
 • położnictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna,
 • chirurgia naczyniowa, onkologiczna, klatki piersiowej, dziecięca i ogólna,
 • geriatria,
 • onkologia kliniczna,
 • epidemiologia,
 • mikrobiologia lekarska,
 • gastroenterologia,
 • psychiatria,
 • hematologia,
 • neurologia oraz neurologia dziecięca,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • choroby zakaźne,
 • okulistyka,
 • pediatria,
 • urologia,
 • radiologia i diagnostyka obrazowa.

Informacje na temat Zespołu ds. Świadczeń, w tym wymogi związane z powołaniem do jego składu i warunki współpracy, znajdują się pod adresem.
Wszelką korespondencję z tym związaną można natomiast kierować na adres: kompensacja@rpp.gov.pl

W załączeniu publikujemy pismo Rzecznika Praw Pacjenta, p. Bartłomieja Chmielowca, skierowanego do Prezesa ORL w Białymstoku w niniejszej sprawie.