Loading...

Zmiana rejonu wyborczego - 2021-04-30

Istnieje możliwość zmiany rejonu wyborczego na podstawie wypełnionego wniosku.

Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego w terminie od 20.05.2021 r. do 18.06.2021 r.

Wniosek o zmianę rejonu można dostarczyć osobiście lub wysłać:

  • pocztą – na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok
  • faxem – tel. 85 732-71-72
  • poprzez adres email (zeskanowany i podpisany wniosek) – na adres wybory@oilbialystok.pl