Loading...

Ankieta- stan cyfryzacji i główne problemy - 2021-01-28

Jaki jest stan prac nad wdrażaniem cyfryzacji? Ilu z nas jest cały czas na etapie planowania? Czy funkcjonalności wymagane przez NFZ nie zawężają kręgu dostawców? w których podmiotach dominuje jedno oprogramowanie, a w których do różnych funkcji używamy różnych aplikacji?

To są wszystko istotne rzeczy. Pytań nie jest wiele, czas poświęcony na wypełnienie Ankiety zwróci się w naszej zbiorowej wiedzy o miejscu, w którym jesteśmy.

– zachęcamy do wypełnienia ankiety

 

W ramach pogłębiania wiedzy o tym jak działają poszczególne funkcjonalności Systemu Informacji – prezentacja dotycząca repozytoriów EDM i schematu wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska