Loading...

Audyty wewnętrzne RTG – wzór raportu - 2020-09-19

Jedną z nowości znowelizowanego Prawa atomowego jest nowy zestaw danych, jaki przekazujemy w trakcie audytów wewnętrznych.

Na temat audytów Komisja Stomatologiczna NRL opracowała w październiku specjalną broszurę. Przepis jest uciążliwy, szczegółowe dane o liczbie ekspozycji wymagają odpowiedniego przygotowania w trakcie prowadzenia dokumentacji.

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia udostępniło wzór raportu tego audytu wraz z informacją, że „wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.” Wzór formularza na stronie KCOR

Ponieważ jednak nie wszystko w takich formularzach jest oczywiste i jasne, staraniem KS NRL przygotowany został przykładowy wzór takiego sprawozdania (w załączniku do wpisu). Warto też udzielić prostej rady: przejrzyjmy dokumentacje techniczną lub skontaktujmy się z dostawcą rtg. Wielu z nich posiada kompletne dane dotyczące dawek i parametrów pracy. Dane co do liczby ekspozycji w rozbiciu na płeć i wiek musimy niestety wytworzyć sami.

wzór raportu audyt kliniczny, wewnętrzny RTG