Loading...

Biuletyn

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 2 (121)

Biuletyn nr 2 marzec – kwiecień 2018 roku - 01.03.2018

Z-ca prof. dr med. mgr fil. Kazimierz Rodziewicz 1896 – 1982 Wszechstronnie wykształcony pracownik nauki ukończył przed wojną dwa wydziały USB w Wilnie – Przyrodniczo-Matematyczny (chemia) oraz Lekarski. W latach powojennych służył swoją wiedzą i doświadczeniem Akademii Medycznej w Białymstoku, w której organizował zakłady – Chemii Ogólnej i Higieny.

Dowiedz się więcej »