Loading...

Dodatkowe środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów - 2020-06-23

Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku informuje o uruchomieniu dodatkowego trybu uzupełniającego w celu rozdysponowania pozostałych „pakietów stomatologicznych” zawierających środki ochrony indywidualnej otrzymanych od Fundacji „Lekarze Lekarzom” w ramach pomocy humanitarnej związanej z epidemią COVID-19.

Po odbiór mogą zgłaszać się wszyscy lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, z uwzględnieniem również tych, którzy odebrali pakiet we wcześniejszym trybie.

Środki ochrony osobistej w postaci Pakiet D1: maseczki FFP2 – 10 szt., gogle – 1 szt., przyłbica – 1 szt., kombinezon – 1 szt. będą wydawane lekarzom dentystom za pośrednictwem Komisji Stomatologicznej w następujących terminach:

Siedziba w Białymstoku (ul. Świętojańska 7)
Poniedziałek 29 czerwca 9:00 – 16:00
Wtorek 30 czerwca 9:00 – 15:00
Delegatura w Łomży (ul. Kazańska 14 lok. 22)

Delegatura w Suwałkach (ul. Reja 66 lok. 1)

Poniedziałek 29 czerwca 11:00 – 17:00
Wtorek 30 czerwca 9:00 – 15:00

W celu odbioru pakietu należy zgłosić się w w/w terminie z wypełnionym wcześniej oświadczeniem obdarowanego (formularz do pobrania poniżej). Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji. Ilość dostępnych pakietów jest ograniczona. Pakiety można odbierać osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika z pisemnie potwierdzonym upoważnieniem.

Pdf icon oświadczenie obdarowanego do wypełnienia