Loading...

Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie konieczności opisu zdjęć obrazowych - 2019-10-24

Z uwagi na problem niepokojąco wysokiej liczby przypadków wydawania pacjentom nieopisanych wyników badań zdjęć pantomograficznych i tomografii stożkowej przez lekarzy dentystów, o czym niedawno alarmowała wojewódzka konsultant w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, dr n. med. Bożena Kubas – Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku przypomina, iż opis badania obrazowego jest jego integralną częścią, więc zamieszczanie w dokumentacji medycznej zdjęć obrazowych bez opisów jest błędem, który może pociągać za sobą poważne konsekwencje prawne dla lekarza.

Powyższy problem był również omawiany w przebiegu posiedzenia Komisji Stomatologicznej w dn. 25 września 2019 r. gdzie zaproszony dr hab. n. med. Andrzej Ustymowicz z Zakładu Radiologii USK w Białymstoku zwracał się z prośbą o szersze nagłośnienie tego wątku.

Mając powyższe na względzie Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości list otwarty kol. Andrzeja Ustymowicza do lekarzy dentystów, pod którego przesłaniem również się podpisuje.

                                                                                                                    Wiceprezes ORL ds. stomatologii

                                                                                                                        lek. dent. Jolanta Szczurko

Pdf icon – List otwarty dr Ustymowicza