Loading...

Relacja z Podlaskich Spotkań Stomatologicznych 2022 - 2022-06-08

W dniach 2-4 czerwca 2022 r. w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyła się konferencja stomatologiczna zorganizowana w ramach Podlaskich Spotkań Stomatologicznych. Organizatorami wydarzenia było Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów oraz Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko o nowości w leczeniu stomatologicznym ale też o materie z kilku dziedzin pokrewnych. W ramach tegorocznych Spotkań zaprezentowano następujące wykłady:

  • „Borelioza – objawy i nowoczesne metody leczenia” – prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska
  • „Psychologiczne aspekty relacji z pacjentem stomatologicznym w kontekście zjawisk związanych z pandemią” – psycholog psychoterapeuta Agnieszka Jaworowicz
  • „Aktualności w leczeniu protetycznym” – prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
  • „Nowości w stomatologii zachowawczej” – dr n. med. Marcin Aluchna
  • „Optymalne wypełnienia kompozytowe” – dr n. med. Maciej Mikołajczyk
  • „Gerostomatologia” – dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska
  • „Bezpieczna i szybka endodoncja z technologią HT oraz ruchem OTR – lek. dent. Tomasz Kiełkowicz
  • „Endodoncja zębów mlecznych” – dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
  • „Jak skutecznie przekonać pacjenta do zaproponowanego planu leczenia stomatologicznego” – dr n. med. Marcin Aluchna

Z rozmów i zasłyszanych opinii wynika, że poziom merytoryczny szkolenia jawił się jako bardzo wysoki, a uczestnicy bardzo chwalili profesjonalizm wygłoszonych wykładów.

Podczas konferencji odbyła się również sesja samorządowa. W pierwszej jej części zaproszeni przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia omówili w drodze prezentacji charakterystykę procesu realizacji umów z Funduszem w zakresie świadczeń stomatologicznych. Uczestnicy wykładu szczególnie ochoczo korzystali z możliwości zadawania pytań prelegentom w celu bezpośredniego naświetlenia bieżących problemów i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia. W drugiej części sesji samorządowej przeprowadzono otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, w którym oprócz jej członków, mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Wśród gości znaleźli się również zaproszeni przedstawiciele z innych izb lekarskich, dlatego też posiedzenie rozpoczęto od wymiany doświadczeń i omówienia aktualnych struktur w różnych rejonach Polski. W ramach spraw bieżących poruszono m.in. problem dofinansowania z ZUS dla gospodarczych podmiotów medycznych. Posiedzenie niewątpliwie zdominował temat zatrudnienia lekarzy dentystów z Ukrainy oraz spoza UE, w szczególności legalne możliwości współpracy i pomocy, jak i związane z tym wyzwania dla tut. środowiska medycznego.

To co niewątpliwie charakteryzuje Podlaskie Spotkania Stomatologiczne, to połączenie programu naukowego wraz z towarzysko-integracyjnym spotkaniem lekarzy dentystów. Dlatego też, również i w tym roku organizatorzy wydarzenia zadbali o szereg dodatkowych atrakcji. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję odbyć wieczorny rejs statkiem po pojezierzu Augustowskim. Rejs trwał łącznie ponad 3 godziny, a na pokładzie statku nie zabrakło kapeli umilającej podróż muzyką, która porwała wielu pasażerów na parkiet. Drugiego dnia natomiast, spotkaliśmy się w malowniczej knajpce położonej bezpośrednio nad Jeziorem Necko. Impreza na początku „zasiadana”, wraz ze smakowitą kolacją przy grillu, stosunkowo szybko przeobraziła się w dancing do późnej godziny.

Uczestnictwo w Spotkaniach nie tylko sprzyjało pogłębieniu wiedzy naukowej ale też było dogodną okazją by odnowić dawne znajomości, bądź też nawiązać nowe – z dala od codziennej rutyny, pośpiechu i zgiełku pracy w gabinetach.

Serdecznie zachęcam  koleżanki i kolegów, lekarzy dentystów, do uczestnictwa w Podlaskich Spotkaniach Stomatologicznych w następnym roku.

Jolanta Gierejko
Sekretarz Komisji Stomatologicznej
ORL w Białymstoku