Loading...

Komunikat o terminie składania dokumentów na staż podyplomowy od 1.10.2024 - 2024-05-23

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2023 r.  poz. 1516) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r. poz. 377) uprzejmie informuje, że absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2024 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.102 (I piętro),

w terminie od dnia 25.07.2024 r. do dnia 10.08.2024 r.

celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Dokumenty wymagane do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok. 102 w nieprzekraczalnych w/w terminach. Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia w OIL Białystok znajduje się w naszym serwisie, tj.:

Kolejność składania dokumentów nie decyduje o miejscu odbycia stażu. Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o:

  • średnią ocen,
  • miejsce stałego zameldowania bądź zamieszkania.

Dokumenty należy mieć w oryginałach i kserokopiach.